Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Техноекологія (Промислова екологія)
Лабораторна робота: Вивчення іонообмінного способу очищення стічних вод
Кам’яне вугілля, буре вугілля, торф, целюлоза представляють собою
неорганічні штучні іоніти
органічні штучні іоніти
органічні природні іоніти