Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
Як називається процес порушення природної структури білків, який супроводжується розгортанням поліпептидного ланцюга без зміни його первинної структури
денатурація
ренатурація
деструкція