Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
Як називається процес порушення первинної структури білків
денатурація
ренатурація
деструкція