Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
Оксидоредутази – це ферменти, які:
каталізують перенос функціональних груп
прискорюють окисно-відновні реакції
каталізують внутрішньомолекулярні перетворення