Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
Обережно тримаючи пробірку над вогнем, доводять білок до кипіння.

Що при цьому відбувається?

Відбувається згортання білку
Нічого не відбувається
Відбувається ренатурація