Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
3 Денатурація білків солями важких металів.

У пробірку з розчином білку додаєм 5%-й розчин сульфату міді.

Відбувається згортання білку.

Продовжити виконання лабораторної роботи