Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
На технічних терезах зважуємо дві наважки по 1 г соєвої муки.
Продовжити виконання лабораторної роботи