Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
В кожну з пробірок додають по 1 г СОЄВОЇ муки.

Перемішують і закривають пробками.

Продовжити виконання лабораторної роботи