Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
В пробірці №2 реакція не відбулась.
Продовжити виконання лабораторної роботи