Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
В пробірці №1 відбувається вилужування середовища аміаком, на що вказує зміна кольору розчину.

Якого кольору набуває розчин?

Синього
Червоного
Жовтого