Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів

Вітаємо, Ви виконали лабораторну роботу.

Оформіть протокол та відішліть його викладачу!

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Вивчення основних властивостей білків і ферментів

Мета: сформувати знання про властивості та функції білків і ферментів, сформувати вміння проводити досліди з вивчення властивостей білків і ферментів.

Денатурація білків кип’ятінням

1 В пробірку наливають 1 мл розчину білка і нагрівають до кипіння. Відбувається денатурація.

2 Більш повне осадження білка досягається слабким підкисленням його оцтовою кислотою. До 1 мл розчина білка додають 1-2 краплі 1 %-го розчину оцтової кислоти і нагрівають.

Запишіть – що при цьому відбувається і чим це пояснюється?

Осадження білків солями важких металів

Білки з солями важких металів утворюють солі, не розчинні у воді. До 1 мл білка приливають по краплям 5 %-й розчин сульфату міді.

Запишіть – що при цьому відбувається і чим це пояснюється?

Вивчення специфічності дії ферментів на прикладі сечовини

1 В одну пробірку (№1) наливають 5 мл 2%-го розчину сечовини, в іншу (№2) – 5 мл 2%-го розчину ацетаміду. На технічних терезах зважуємо дві наважки по 1 г соєвої муки. В кожну з пробірок додають по 1 г соєвої муки.

Перемішують і закривають пробками. В пробірки підвішують змочений у воді лакмусовий папірець. Через декілька хвилин можна виявити в пробірці №1 по запаху або посинінню лакмусового папірця виділення аміаку.

В пробірці №2 реакція не відбулась.

В обидві пробірки додають по 2-3 краплі фенолфталеїну. В пробірці №1 відбувається вилужування середовища аміаком, на що вказує зміна кольору розчину. Якого кольору набуває розчин?

Запишіть – що при цьому відбувається і чим це пояснюється?

2 До однієї пробірки з розчином Н2О2 помістіть шматочок сирої картоплі, а до іншої з розчином Н2О2 - вареної і спостерігайте за змінами у пробірках. Результати спостережень занесіть до таблиці.

Запишіть – що при цьому відбувається і чим це пояснюється?

Висновок. На лабораторній роботі ми навчилися визначати основні властивості білків і ферментів.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.