Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи біотехнології. Біоіндикація
Лабораторна робота: Вивчення основних властивостей білків і ферментів
Амінокислоти відрізняються одна від одної хімічною будовою:
аміногрупи
радикалу
карбоксилу і аміногрупи