Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення законів динаміки поступального руху на машині Атвуда
Розраховуємо середне значення часу падіння і абсолютні похибки вимірювання часу для проведенних трьох дослідів.

Розраховуємо прискорення за формулою (2.7)

Визначаем відносну і абсолютну похибки експерименту за формулами

Значення (дельта) S приймаємо таким, що дорівнює половині ціни поділки лінійки ( 0.25 см). Заносимо результати у звіт.