Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення законів динаміки поступального руху на машині Атвуда
Міняємо додатковий тягарець на інший. Масою 20.3 г. і виконуємо для нього знову три досліди. Отримуємо час падіння вантажу t1=1.56, t2=1.48, t3=1.51. Розраховуємо прискорення системи і похибки експерименту і результати заносимо в таблицю.