Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення відношення питомих теплоємностей газу методом адіабатичного розширення
Питання №4. Зв`язок між ізохорною і ізобарною мольними теплоємностями?
Cpm - Cvm = R
Cpm + Cvm = R
Cpm / Cvm = R
Cpm = Cvm