Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення відношення питомих теплоємностей газу методом адіабатичного розширення
Питання №3. Яке з рівнянь термодинаміки відображає адіабатичний процес?
dQ = dU + dA
dA = dQ - dU
dA = -dU
dQ = dA