Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення відношення питомих теплоємностей газу методом адіабатичного розширення
Останім кроком виконання лаборатоної роботи знаходимо відносну похибку експерименту ε = = (Δγ ср / γ ср )* 100%
Продовжити виконання лабораторної роботи