Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом підняття
За якою формулою обраховувати середнє значення - hсер.?
hсер. = ( h1 + h2 + h3) / 3
hсер. = 3h1 + 3h2 + 3h3
hсер. = h1 • h2 • h3 + 3