Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення електричної ємності конденсаторів методом періодичної зарядки та розрядки

Звіт.

Хід роботи.

 1. Зібрати схему згідно з рис.1 з конденсаторами невідомої ємності.

  Рис.1

 2. - За допомогою потенціометра R встановити на конденсаторі напругу U та виміряти струм мікроамперметра.
 3. Такі самі вимірювання провести для другого конденсатора та для їх паралельного і послідовного з'єднання. (Всі вимірювання проводять кілька разів і вираховують середнє значення та похибки). Результати вимірювань записати в таблицю 1.
 4. За даними вимірювань визначають електроємності конденсаторів С1 і С2, а також ємності при їх паралельному та послідовному з'єднаннях (C'0 і C"0).
 5. Визначивши значення С1 і С2, знайти ємність батарей при паралельному і послідовному з'єднаннях конденсаторів за формулами:

  ; . (3)

  Порівняти значення C' і C" з виміряними значеннями C'0 і C"0.

  Зробити висновок.

Заповнення таблиці.

Таблиця 1

№ п/п Конденсатор I Конденсатор II Паралельне з`єднання Послідовне з`єднання За формулою
I1,x10-3U1C1,x10-6I2,x10-3U2C2,x10-6I',x10-3U'C',0,x10-6I",x10-3U"C"0,x10-6C',x10-6C",x10-6
11,1201,10,5200,51,5201,50,4200,4XX
22,1401,051,2400,63,2401,60,8400,4
33,1601,031,7600,574,9601,631,1600,37
Сер.X1,06X0,56X1,58X0,391,620,37
Δcер.X0,027X0,037X0,05X0,013XX

Розрахунки.

Визначення електроємності конденсатора C1, а також похибки вимірювання Δсер.(C1) .

C1(1) = 1,1 • 10-3 / 20 • 50 = 1,1 • 10-6 [Ф] ;
C1(2) = 2,1 • 10-3 / 40 • 50 = 1,05 • 10-6 [Ф] ;
C1(3) = 3,1 • 10-3 / 60 • 50 = 1,03 • 10-6 [Ф] ;

C1(сер.) = ( C1(1) + C1(2) + C1(3)) / 3 ;
C1(сер.) = ( 1,1 • 10-6 + 1,05 • 10-6 + 1,03 • 10-6) / 3 = 1,06 • 10-6 [Ф] ;

Δсер.(C1) = ( Δ1 + Δ2 + Δ 3 ) / 3 ; Δn = | C1(n) - C1(сер.) | ;
Δ1 = | 1,1 • 10-6 - 1,06 • 10-6 | = 0,04 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 1,05 • 10-6 - 1,06 • 10-6 | = 0,01 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 1,03 • 10-6 - 1,06 • 10-6 | = 0,03 • 10-6 [Ф] ;
Δсер.(C1) = ( 0,04 • 10-6 + 0,01 • 10-6 + 0,03 • 10-6 ) / 3 = 0,027 • 10-6 [Ф] ;

Визначення електроємності конденсатора C2, а також похибки вимірювання Δсер.(C2) .

C2(1) = 0,5 • 10-3 / 20 • 50 = 0,5 • 10-6 [Ф] ;
C2(2) = 1,2 • 10-3 / 40 • 50 = 0,6 • 10-6 [Ф] ;
C2(3) = 1,7 • 10-3 / 60 • 50 = 0,57 • 10-6 [Ф] ;

C2(сер.) = ( C2(1) + C2(2) + C2(3)) / 3 ;
C2(сер.) = ( 0,5 • 10-6 + 0,6 • 10-6 + 0,57 • 10-6) / 3 = 0,56 • 10-6 [Ф] ;

Δсер.(C2) = ( Δ1 + Δ2 + Δ 3 ) / 3 ; Δn = | C2(n) - C2(сер.) | ;
Δ1 = | 0,5 • 10-6 - 0,56 • 10-6 | = 0,06 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 0,6 • 10-6 - 0,56 • 10-6 | = 0,04 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 0,57 • 10-6 - 0,56 • 10-6 | = 0,01 • 10-6 [Ф] ;
Δсер.(C2) = ( 0,06 • 10-6 + 0,04 • 10-6 + 0,01 • 10-6 ) / 3 = 0,037 • 10-6 [Ф] ;

Визначення електроємності конденсатора C'0, а також похибки вимірювання Δсер.(C'0) .

C'0(1) = 1,5 • 10-3 / 20 • 50 = 1,5 • 10-6 [Ф] ;
C'0(2) = 3,2 • 10-3 / 40 • 50 = 1,6 • 10-6 [Ф] ;
C'0(3) = 4,9 • 10-3 / 60 • 50 = 1,63 • 10-6 [Ф] ;

C'0(сер.) = ( C'0(1) + C'0(2) + C'0(3)) / 3 ;
C'0(сер.) = ( 1,5 • 10-6 + 1,6 • 10-6 + 1,63 • 10-6) / 3 = 1,58 • 10-6 [Ф] ;

Δсер.(C'0) = ( Δ1 + Δ2 + Δ 3 ) / 3 ; Δn = | C'0(n) - C'0(сер.) | ;
Δ1 = | 1,5 • 10-6 - 1,58 • 10-6 | = 0,08 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 1,6 • 10-6 - 1,58 • 10-6 | = 0,02 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 1,63 • 10-6 - 1,58 • 10-6 | = 0,05 • 10-6 [Ф] ;
Δсер.(C'0) = ( 0,08 • 10-6 + 0,02 • 10-6 + 0,05 • 10-6 ) / 3 = 0,05 • 10-6 [Ф] ;

Визначення електроємності конденсатора C"0, а також похибки вимірювання Δсер.(C"0) .

C"0(1) = 0,4 • 10-3 / 20 • 50 = 0,4 • 10-6 [Ф] ;
C"0(2) = 0,8 • 10-3 / 40 • 50 = 0,4 • 10-6 [Ф] ;
C"0(3) = 1,1 • 10-3 / 60 • 50 = 0,37 • 10-6 [Ф] ;

C"0(сер.) = ( C"0(1) + C"0(2) + C"0(3)) / 3 ;
C"0(сер.) = ( 0,4 • 10-6 + 0,4 • 10-6 + 0,37 • 10-6) / 3 = 0,39 • 10-6 [Ф] ;

Δсер.(C"0) = ( Δ1 + Δ2 + Δ 3 ) / 3 ; Δn = | C"0(n) - C"0(сер.) | ;
Δ1 = | 0,4 • 10-6 - 0,39 • 10-6 | = 0,01 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 0,4 • 10-6 - 0,39 • 10-6 | = 0,01 • 10-6 [Ф] ;
Δ2 = | 0,37 • 10-6 - 0,39 • 10-6 | = 0,02 • 10-6 [Ф] ;
Δсер.(C"0) = ( 0,01 • 10-6 + 0,01 • 10-6 + 0,02 • 10-6 ) / 3 = 0,013 • 10-6 [Ф] ;

Знаходження ємності батарей при паралельному і послідовному з'єднаннях конденсаторів за формулами.


C' = 1,06 • 10-6 + 0,56 • 10-6 = 1,62 • 10-6 [Ф] ;

C" = 1,06 • 10-6 * 0,56 • 10-6 / ( 1,06 • 10-6 + 0,56 • 10-6 ) = 0,37 • 10-6 [Ф] ;

Порівняння значень C' і C" з виміряними значеннями C'0 та C"0.

| C' - C'0(сер.) | = 1,62 • 10-6 - 1,58 • 10-6 = 0,04 • 10-6 [Ф] ;
| C" - C"0(сер.) | = 0,39 • 10-6 - 0,37 • 10-6 = 0,02 • 10-6 [Ф] ;

Висновок.

Ємність батарей при паралельному з`єднанні конденсаторів визначається за формулою , а при послідовному з`єднанні - за формулою . Виміряні значення C'0 і C"0 відрізняються від знайдених за вищевказаними формулами C' і C", що свідчить про похибки вимірювань.
Вітаємо!
Ви виконали лабораторну роботу
"Визначення електричної ємності конденсаторів методом періодичної зарядки та розрядки".

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.