Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення згасаючих електромагнітних коливань
Таблиця з експериментальними даними заповнена.
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔDNeT, сΔRa, Ом
10,0003331820450100.00300.6065.1841.650
216580450110.00331.1632.7010.859
3102120450120.00361.6091.9530.622
4--450450-----

Обчислення:

(Зробіть записи!)

T=nN2
T1=0.0003*10=0.0030 (c)
T2=0.0003*11=0.0033 (c)
T3=0.0003*12=0.0036 (c)

Δ=ln(Ni/ Ni+1)
Δ1=ln(33/18)=0.606
Δ2=ln(16/5)=1.163
Δ3=ln(10/2)=1.609

D=pi/Δ
D1=π/0.606=5.184
D2=π/1.163=2.701
D3=π/1.609=1.953

Ne=1/Δ
Ne1=1/0.606=1.650
Ne2=1/1.163=0.859
Ne3=1/1.609=0.622

Порівняємо отримані значення з обчисленнями за формулою Томсона для періоду Т, (де R3 = R + Rk , Rk – активний опір котушки) для визначення логарифмічного декременту затухань.

Вкажіть формулу Томсона.

0287-06-027-01.gif
0287-06-027-02.gif
0287-06-027-03.gif