Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення згасаючих електромагнітних коливань
Будуємо залежність

R337 Ом97 Ом137 Ом
Δ0.5051.3231.868

На завершення лабораторної роботи зробіть висновки.

Отже, визначено періоди, логарифмічні декременти затухання, добротності для різних значень опору в контурі. На досліді перевірено умову аперіодичності.
Незрозуміла лабораторна робота. Повторити її виконання.