Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення згасаючих електромагнітних коливань

Вітаємо, Ви успішно виконали лабораторну роботу.
Тепер оформіть звіт з лабораторної роботи згідно представленого зразка, запишіть його окремим файлом та відправте викладачу зі своєї персональної сторінки.


Звіт

Хід роботи

1. Зібрати схему. Домогтися стійкого зображення на екрані осцилографа картини згасаючих електричних коливань.
2. Відключити схему від осцилографа. Подати на осцилограф напругу від контрольного сигналу, визначити ціну поділки (в секундах) на горизонтальній шкалі.
3. Знову підключити до осцилографа схему і виміряти в поділках по вертикалі амплітуди Ni та Ni+1 послідовних згасаючих коливань, а по горизонталі N2 - період згасаючих коливань (в поділках). Дослід провести не менше 3 раз для різних значень опору контуру R.
4. Змінюючи активний опір R, визначити при якому його значенні Ra процес стає аперіодичним. Звернути увагу на збільшення періоду згасаючих коливань при великих затуханнях (великих β ). Всі експериментальні дані внести в таблицю.

Заповнення таблиці

(Таблиця має бути оформлена згідно даної форми, замість "?" вставлені отримані значення)
Експериментальні даніТеоретичні обчислення
Номер дослідуn, сNiNi+1R, ОмRa, ОмN2T, сΔD NeT, сΔRa, Ом
10,000333182045010???????
21658045011?????
310212045012?????
4--450450---- --

Обчислення

(Сюди необхідно вставити експериментальні і теоретичні обчислення)

Графік

Висновок

Отже, визначено періоди, логарифмічні декременти затухання, добротності для різних значень опору в контурі. На досліді перевірено умову аперіодичності.

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.