Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Вивчення згасаючих електромагнітних коливань

Запитання 3

Який із виразів відповідає логарифмічному декременту затухання (згасання) коливань?

Δ=lnQ0e-βt/Q0e-β(t+T)
Δ=Ai/ Ai=1
Δ=Q0e-βt/Q0e-β(t+T)