Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра

0287-08-101-00.jpg

Вихідне положення поляриметра. Обидві частини окуляра повинні буди однаково забарвлені.
Вставити в поляриметр пробірку з 15 % цукром.