Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Оптично активні середовища є:
Середовища які замальовують світло
Середовища які відбивають світло
Середовища в яких світло поглинається
Середовища які повертають площину поляризації світла