Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Закон Малюса:
I=I0*cos(a)
I=I0*cos2(a)
I=I0*sin(a)
I=I0*sin2(a)