Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Вираз оптичної анізотропії при ефекті Кера:
n0 - ne = K2E2
n0 - ne = K3H2
n0 - ne = K4E
Правильної відповіді немає