Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Ефект Фарадея:
Повертання площини поляризації в оптично активних середовищах
Повертання площини поляризації в оптично неактивних середовищах
Повертання площини поляризації в оптично неактивних середовищах в повздовжньому магнітному полі
Правильної відповіді немає