Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Поляризація світла характеризує:
Напрям поширення світла
Площу коливань вектора Е або Н
Інтенсивність світла
Кут відбивання світла