Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фiзика
Лабораторна робота: Визначення концентрації цукру за допомогою поляриметра
Закон Брюстера:
tg(a)б=sin(a)б/cos(a)б
tg(a)б=0
tg(a)б=n21
tg(a)б=1