Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 2 з 8.

Для попередження "відводу" отвору від осі обертання необхідно вибрати вид обробки:

Зенкерування
Розвертання
Розточування
Розсвердлювання