Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Ввідний тест містить 8 запитань.

Увага! Якщо Ви помилитесь при проходженні ввідного тесту, його необхідно буде пройти спочатку.

Перейти до першого запитання тесту