Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 5 з 8.

Головний рух різання при обробці отворів на токарних верстатах це:

Швидкість руху інструмента в повздовжньому напрямку
Швидкість обертання інструмента
Швидкість обертання заготовки