Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 5 з 8.

Якість отвору IT10, Ra6,3 можна отримати:

Свердлуванням
Зенкеруванням
Розвертанням