Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 6 з 8.

При збільшенні кута 2φ:

Збільшується довжина різальної кромки свердла
Краще відводиться стружка
Зменшується довжина ріжучої кромки свердла
Підвищується стійкість інструмента