Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 6 з 8.

Спіральне свердло має різальних кромок:

Одну
Дві
Три
Чотири
П’ять