Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 6 з 8.

Кут при вершині 2φ = 116° - 118° застосовують для різання:

Крихких і твердих матеріалів
Сталей і чавунів
В’язких і пластичних матеріалів