Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

0544-01-315-00.gif

Питання 4.2 з 8.

Назвіть кут χ на рисунку:

Кут нахилу поперечної різальної кромки
Кут нахилу гвинтової канавки
Головний боковий кут