Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 8 з 8.

Величина кута нахилу гвинтової канавки ω залежить від:

Матеріалу свердла
Матеріалу заготовки
Діаметру свердла
Режиму різання