Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 8 з 8.

Кут при вершині 2φ = 130° - 140° застосовують для різання:

Крихких і твердих матеріалів
Сталей і чавунів
В’язких і пластичних матеріалів