Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 8 з 8.

Формулою t=D/2, мм визначається глибина різання при:

Свердлуванні
Розсвердлюванні
Зенкеруванні
Розвертанні
Розточуванні