Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Таблиці і додатки

Примітка: для перегляду зображення у повному розмірі (в новій вкладці браузера) – натисніть на зображення.

Таблиця 4. Точність обробки отворів і рекомендований набір інструментів

Таблиця 5. Подачі при свердлуванні отворів свердлами із швидкорізальної сталі в мм/об

Таблиця 6. Подачі і швидкості різання при свердлуванні отворів свердлами із твердосплавними пластинами

Таблиця 7. Подачі при зенкеруванні наскрізних отворів в сталі, чавуні, мідних сплавах зенкерами із швидкорізальної сталі в мм/об

Таблиця 8. Подачі і швидкості різання при зенкеруванні отворів твердосплавними зенкерами

Таблиця 9. Подачі при розвертанні наскрізних отворів в сталі, чавуні і мідних сплавах розвертками із швидкорізальних сталей в мм/об

Таблиця 10. Подачі та швидкості різання при розвертанні отворів твердосплавними розвертками

Таблиця 11. Подачі при свердлуванні, зенкеруванні та розвертанні наскрізних отворів в алюмінієвих сплавах інструментом із швидкорізальної сталі

Таблиця 12. Подачі при цекуванні і зенкуванні інструментом із швидкорізальної сталі

Таблиця 13. Швидкість різання при свердлуванні отворів в вуглецевій і легованій сталі свердлами із швидкорізальної сталі з застосуванням охолодження

Таблиця 14. Швидкість різання при свердлуванні отворів в сірому чавуні свердлами із швидкорізальної сталі

Таблиця 15. Швидкість різання при свердлуванні і зенкеруванні отворів в алюмінієвих сплавах інструментами із швидкорізальних сталей з застосуванням охолодження

Таблиця 16. Швидкість різання при свердлуванні отворів в мідних сплавах твердістю НВ 100-140 свердлами із швидкорізальних сталей без застосуванням охолодження

Таблиця 17. Швидкість різання при зенкеруванні отворів в вуглецевих і легованих сталях зенкерами із швидкорізальних сталей з застосуванням охолодження

Таблиця 18. Швидкість різання при зенкеруванні отворів в сірому чавуні зенкерами із швидкорізальних сталей

Таблиця 19. Швидкість різання при цекуванні зенкуванні отворів інструментами із швидкорізальних сталей

Таблиця 20. Швидкість різання при розвертанні отворів в сірому чавуні розвертками із швидкорізальних сталей

Таблиця 21. Швидкість різання при чорновому розвертанні отворів в вуглецевій і легованій сталі розвертками із швидкорізальних сталей з застосуванням охолодження

Таблиця 22. Поправочні коефіцієнти Kmv на швидкість різання для змін умов роботи

Таблиця 23. Середнє значення стійкості свердел в хвилинах

Таблиця 24. Діаметри стрижнів під різьбу при нарізанні різьби плашками, мм