Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 1 з 8.

Розсвердлювання – це процес:

Обробки отворів з метою підвищення точності і якості обробки
Отримання отворів в суцільних заготовках
Збільшення існуючих отворів
Обробки отворів свердлами на токарних верстатах