Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технiка i технологiя машинобудування
Лабораторна робота: Обробка заготовок на свердлувальних верстатах

Питання 2 з 8.

Якість отвору IT12, Ra12,5 можна отримати:

Свердлуванням
Зенкеруванням
Розвертанням