Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи технології виробів
Лабораторна робота: Вивчення методів обробки бокових прорізних

0590-01-023-00.jpg

Яка технологічна операція виконуеться строчкою 1
Обшивання клапана підклапаном
Настрочування підзору на підкладку кишені
Пришивання обшивки до нижній лінії входу в кишеню