Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи технології виробів
Лабораторна робота: Вивчення методів обробки бокових прорізних

Запрасувати обшивки
верхню – навпіл, нижню на 1/3 її ширини