Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Що потрібно зробити для створення нової книги у програмі Excel?
натиснути кнопку Повернутись на панелі іструментів
виконати команду Відкрити в меню Файл
натиснути кнопку Відкрити на панелі інструментів
виконати команду Створити в меню Файл