Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Вкажіть правильну назву діапазону таблиці в программі Excel?
A:A2
23:4DE
1A.
A1:B2