Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Вкажіть правильну дію при завершенні введення даних у комірку в програмі Excel…
клацнути на кнопці «Отмена» панелі формул
натиснути клавішу «Enter»
натиснути клавішу «End»
натиснути клавішу «Space»