Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформатика і системологія
Лабораторна робота: MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин.
Ви починаєте виконувати лабораторну роботу «MS Excel Створення документу з використанням формул та функцій. Розробка файлів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин».

Метою лабораторної роботи є формування навичок використовувати теоретичні знання на практиці, навчитись працювати з програмою MS Excel

Продовжити виконання лабораторної роботи